Program izgradnje kapaciteta za mlade aktiviste civilnog društva

Program izgradnje kapaciteta za mlade aktiviste civilnog društva (Severni deo Kosova I enklave),podržan od strane kancelarije ICO u K.Mitrovici.Glavni ciljevi su bili promocija vrednosti civilnog društva pružajući osnovne informacije I veštine u upravljanju projektima,osnovne činjenice o obimu rada u NVO (2009 I 2010).

Naši partneri