string(6) "o_nama" bool(false) SELECT * FROM pages WHERE url_name ='o_nama' CRLS

O nama

Centar za razvoj lokalnih sredina Kosovska Mitrovica je nevladina organizacija. NGO CRLS je registrovana maja 2007 u Pristini. a izvrsni direktor je Aleksandar Stojanovic.U ovom trenutku NGO Centar za razvoj lokalnih sredina ima 5 clanova koji rade,I 15 clanova koji su umesani u rad organizacije kroz direktne aktivnosti u implementaciji procesa u razlicitim projektima.

Glavne aktivnosti centra za razvoj lokalnih sredina su:

- edukacija I organizovanje naucnih kurseva za mlade I druge identifikovane grupe (civilno drustvo,ekologija,ljudska prava,sudski sistem,poljoprivreda,civilni aktivizam I druge.)

- Sprovodjenje akcija I aktivnosti u cilju promovisanja I vrednosti ljudskih prava;

- Promovisanje vrednosti demokratije I civilnog drustva uopste;

- Radjenje na literaturi I priblizavanje teme ljudskog razvica,ljudskih prava,I politicke edukacije za mlade ljude sa jakim strategijama;

- organizovanje seminara,treninga ,focus grupa u pomenutim temama;

- objavljivanje knjižica,brošura,I letaka o temi ljudskih prava I druge povezane problematike

- saradnja sa univerzitetima,službenim telima,vladinim I nevladinim organizacijama,I institucijama u pomenutim temama

- razvoj socijalnog preduzetništva I rada sa ugroženim grupama

- promovisanje ekologije I zdravog načina života


Centar za razvoj lokalnih sredina ima dovoljno kapaciteta za implementiranje projekata zbog svojeg prisustva i organizatorskih sposobnosti i struktura u područjima opština gde Srbi žive.Centar za razvoj lokalnih sredina je takođe ostvario nekoliko partnerskih mreža sa organizacijama u Srbiji i drugim.Lideri i projektni tim CRLS-a su dugo radili na sličnim projektima od 2002 i stekli značajno iskustvo u radu sa lokalnim strukturama,vlastima i donatorima. Centar za razvoj lokalnih sredina Kosovska Mitrovica je implementirao nekoliko projekata koji su trebali da daju više znanja o strukturama na Kosovu kroz brojne seminare i brojne diskusije (Akademija budućnosti za mlade,Razvijanje Srpskog civilnog duštva,i izgradnja kapaciteta za menađžment NGO-a). Centar za ravoj lokalnih sredina Kosovska Mitrovica je bio na čelu civilnog društva Kosova kada su u pitanju stabilne I koherentne borbe za svest o ljudskim pravima na Severu Kosova.Centar za razvoj lokalnih sredina veruje da je edukacija način koji može unaprediti neko društvo,stvoriti očekivana ljudska prava i demokratiju,kao i funkcionalnost.Otkako je edukacija otkrivena kao veliki problem na Kosovu,standardizacija edukacije kao sistem kroz Evropu,na Kosovu je na početnoj tačci.Kroz objašnjenje standardizacije procesa Evropska unija je podržala inicijative kao Bolonjski proces i tim CRLS-a se obraćao fondacijama za podršku takvih procesa.Takođe kroz uvod mladih u Bolonjske standarde,nadamo se i sami da ćemo biti deo standardizacije procesa i razvoja institucija.

Sledece aktivnosti

-Politicka edukacija I organizovanje edukacijskih kurseva I drugih target grupa o civilnim vrednostima I ljudskim pravima;

-Razvoj kapaciteta za ekonomsko osnaživanje srpskih sredina;

-Promocija demokratije I civilnog drustva na Kosovu;

-Ekologija,zastita prirode,akcije protiv klimatskih promena,focus grupe ,okrugli stolovi;

-Razvoj projekata iz oblasti poljoprivrede I osnaživanje zadrugarstva u opštinama na severu Kosova;

Misija

Centar za razvoj lokalnih sredina Kosovska Mitrovica ima za cilj da obezbedi smisleno učešće srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u izgradnji aktivnog učešća,mirnog okruženja i prosperitetne budućnosti za region.

Vizija

Razvijene i žive zajednice na Kosovu kroz trajni razvoj,baziran na poštovanju ljudskih prava,koje će ojačati pojedinci i otvorene institucije,u transparentnim i demokratskim procedurama.

Značenje

Rad na projektima čija implementacija menja direktno,ili ojačava pojedince ili civilni sektor.Uz saglasnost sa našim vrednostima mi zagovaramo kompletnu transparentnost u svim našim poduhvatima,i matični cilj u polne razlike i druge ugrožene grupe,njihova prava i interesi u jezgru procesa dizajniranja.Sve faze naših projekata se razvijaju u konsultacijama sa našim èlanovima borda,korisnicima,zapošljenim,kao i sa drugim nevladinim organizacijama,u cilju da osiguramo lokalne potrebe kao i uticaj naših projekata koji će biti trajan.

Naši partneri